ELEMENTy, KTÓRE KAŻDY NAJLEPSZY BROKER FOREX MUSI POSIADAĆ W OFERCIE

Rynek forex zyskał w Polsce w przeciągu ostatniej dekady olbrzymią popularność. Lawinowo wzrosła również ilość brokerów oferujących swoje usługi polskim klientom zainteresowanym inwestycjami na rynku walut, indeksów, surowców i innych instrumentów lewarowanych. Po kliku „falach” nowych firm wchodzących na polski rynek stoimy dziś w obliczu zadania konieczności dokonania wyboru spomiędzy ofert kilkudziesięciu firm, zarówno tradycyjnych, polskich, jak i nowszych, zagranicznych.

Jednym z kluczowych pytań zatem jakie może sobie stawiać osoba poszukująca pośrednika na rynku finansowym jest to jakie elementy oferty powinien posiadać rzeczywiście najlepszy broker forex? Niniejszy artykuł jest próbą odpowiedzi na to właśnie pytanie. Omówimy w nim pięć zagadnień oraz podsumujemy nasze rozważania. Artykuł będzie zatem podzielony na następujące części:

 • Rodzaj Egzekucji Zleceń
 • Otoczenie Regulacyjne
 • Gwarancje Wypłacalności
 • Warunki Transakcyjne
 • Oferty Promocyjne
 • Podsumowanie

Bez dalszych zbędnych wstępów bierzmy się do dzieła…

#1 RODZAJ EGZEKUCJI ZLECEŃ

Najważniejszą z cech danego brokera, która będzie w bardzo znaczącym stopniu wpływać na dalszy wynik naszych inwestycji jest z pewnością rodzaj egzekucji zleceń jaki oferuje dana firma. Na bazie aktualnej struktury rynku forex wyróżniamy tutaj trzy możliwe typy:

 • MM (z ang. Market Maker)
 • ECN (z ang. Electronic Communication Network)
 • STP (z ang. Straight Through Processing)

MM

Market Maker to najstarszy i najbardziej rozpowszechniony rodzaj egzekucji zleceń. Jego popularność wynika z największej możliwej zyskowności takiego modelu dla brokera. Jego najważniejsze cechy to:

 • Broker w zdecydowanej większości przypadków zajmuje pozycję przeciwstawną do swoich klientów, a co za tym idzie osiąga zyski, gdy inwestorzy tracą – rodzi to podejrzenia o oczywisty konflikt interesów
 • Broker gwarantuje wykonanie zleceń dokładnie po cenie wskazanej przez klienta, ale związane jest to z faktem zajmowania przez firmę drugiej strony transakcji w stosunku do inwestora
 • Broker posiada bardzo zachęcające warunki promocyjne, takie jak bonusy, czy konkursy mające zachęcić potencjalnego klienta do otwarcia rachunku inwestycyjnego
 • Rozpoczęcie handlu jest możliwe już przy minimalnych wpłatach początkowych
 • Bardzo wysoka dźwignia finansowa

Niestety znakomita większość firm obecnych na rynku działa właśnie w tym modelu, chociaż często o tym nie mówi, czy wręcz się do tego nie przyznaje mamiąc jednocześnie inwestorów widmem gwarantowanych stop lossów, które nota bene nie są dostępne na prawdziwym rynku. Na szczęście świadomość inwestorów w Polsce wzrosła zdecydowanie w ostatnich latach i coraz więcej osób preferuje zakładanie rachunków w firmach, w odniesieniu do których nie zachodzi podejrzenie o prowadzenie zabronionych praktyk, jak to często ma miejsce w odniesieniu brokerów typu Market Maker.

ECN

Broker typu ECN stoi niejako po drugiej stronie rynkowego spektrum możliwości jeśli chodzi o dostępne typy egzekucji zleceń. Cechy firm tego typu to:

 • Broker nigdy nie zajmuje drugiej strony transakcji w stosunku do swoich klientów – działa jedynie jako pośrednik, który pobiera opłaty w postaci prowizji za swoje usługi
 • Broker nie gwarantuje wykonania zleceń dokładnie po cenie wskazanej przez klienta – wynika to z faktu, że w tym przypadku inwestor składa swoje zlecenia na rynku międzybankowym, gdzie gwarantowane zlecenia nie istnieją – jest to ogólna cecha rynku forex, którą musi znać i rozumieć klient chcący handlować w uczciwych warunkach
 • Broker nie posiada zwykle oferty promocji dodatkowych, takich jak bonusy, czy konkursy
 • Rozpoczęcie handlu możliwe jest po zdeponowaniu na rachunku zwykle bardzo dużej kwoty rzędu 10 000 USD
 • Dostępna jest jedynie bardzo ograniczona dźwignia finansowa rzędu 1:5

Jak widzimy więc w tym wypadku osoby decydujące się na handel za pośrednictwem brokera ECN rzeczywiście zyskują dostęp do rynku międzybankowego, na którym broker nie zajmuje pozycji przeciwstawnych do swoich klientów licząc tym samym na ich stratę. Handel w modelu ECN jest jednak zastrzeżony dla osób dysponujących olbrzymim portfelem inwestycyjnym i gotowych na powolne zyski wynikające z niskiej dźwigni finansowej.

Warto zauważyć, że duża ilość firm brokerskich obecnych na polskim rynku doskonale zdaje sobie sprawę z faktu niezadowolenia inwestorów z modelu Market Maker i coraz częściej nadużywa pojęcia „ECN”, które używane jest dla opisu rachunków, na których w rzeczywistości broker zajmuje drugą stronę transakcji. Szczególnie znanym przypadkiem jest posługiwanie się nic nieznaczącym sformułowaniem „Powered by ECN”.

Inwestor świadomy mechanizmów rządzących rynkiem musi w każdym przypadku żądać od firmy brokerskiej dokładnych informacji na temat typu oferowanej egzekucji zleceń na rachunkach.

STP

Brokerzy forex oferujący egzekucję zleceń typu STP stoją niejako pomiędzy przedstawionymi powyżej modelami MM oraz ECN. Cechy takiej firmy to:

 • Broker, podobnie jak w modelu ECN, działa jedynie jako pośrednik przekazujący zlecenia klientów i tak samo jak ECN pobierający za swoje usługi prowizję
 • Broker, również identycznie jak w modelu ECN, nie oferuje zleceń gwarantowanych – egzekucja zleceń jest zależna tylko i wyłącznie od aktualnej sytuacji na danym rynku finansowym
 • Broker, w odróżnieniu od modelu ECN, posiada zwykle bardzo szeroką ofertę promocyjną
 • Rozpoczęcie handlu jest możliwe już przy minimalnych wpłatach rzędu 50 USD
 • Dostępna jest bardzo wysoka dźwignia, nawet do 1:1000

Broker tego typu, jak widzimy, łączy dobre cechy ECN (dostęp do prawdziwych warunków rynkowych) z dobrymi elementami oferty MM (ciekawe promocje, minimalne depozyty, wysoka dźwignia na rachunkach). Daje on zatem dostęp do najbardziej uczciwych warunków rynkowych oferując jednocześnie bardzo ciekawe promocje oraz rodzaje rachunków dostępne nawet dla osób o minimalnym wkładzie kapitałowym. W związku z powyższym, naszym zdaniem to właśnie brokerzy typu  STP powinni być wybierani przez doświadczonych inwestorów poszukujących sprawdzonych rozwiązań rynkowych.

#2 OTOCZENIE REGULACYJNE

Otoczenie regulacyjne to kolejny bardzo ważny aspekt, który należy wziąć pod uwagę chcąc wybrać najlepszego brokera forex. W obecnej chwili stajemy przed sytuacją, w której dany broker forex może być regulowany przez:

 • KNF
 • CySec
 • Inne podmioty regulacyjne (np. FSC)

KNF

KNF, czyli Komisja Nadzoru Finansowego, to polski organ kontrolujący i nadzorujący firmy działające na rynku finansowym i oferujące swoje usługi w naszym kraju. Szczególną uwagę zwraca zatem prowadzona przez KNF Lista Ostrzeżeń. Od niej przede wszystkim każdy inwestor powinien zacząć wybór najlepszego brokera forex. Jeśli dana firma figuruje na cytowanej liście, wówczas inwestor wpłaca do niej swoje pieniądze na własne ryzyko.

Inwestor pragnący znaleźć jak najlepszego brokera forex powinien dowiedzieć się czy firma taka zarejestrowana jest i nadzorowana przez KNF. Jeśli dany broker jest podmiotem zagranicznym, wówczas możliwe będzie jego odnalezienie na Liście Przedstawicielstw Zagranicznych Firm Inwestycyjnych. Obecni są na niej w szczególności brokerzy, którzy swoje centrale posiadają w państwach innych niż Polska, a świadczą swoje usługi na zasadach identycznych jak tradycyjne polskie firmy.

CYSEC

W ostatnim czasie lawinowo rośnie w Polsce ilość firma zagranicznych świadczących swoje usługi na rynku forex. Firmy te bardzo często posiadają swoje centrale i są zarejestrowane na Cyprze. To właśnie ta śródziemnomorska wyspa stała się jednym z największych światowych centrów handlu walutami. Dzieje się tak ze względu na to, że firmy zarejestrowane na Cyprze podlegają unijnym przepisom finansowym oraz tzw. MiFID., co gwarantuje pełną legalność działalności takich firm .

Lokalnym regulatorem jest CySec (odpowiednik polskiej KNF). Firmy regulowane przez CySec bardzo często posiadają jednocześnie regulację KNF (jak np. partner technologiczny Strefy Forex – broker HotForex) co zapewnia pełne bezpieczeństwo handlu na rachunkach w firmie takiego typu, również na rachunkach otwieranych w Polsce.

INNE (NP. FSC)

Coraz częściej pojawiają się w Polsce również firmy regulowane dodatkowo przez regulatorów z innych stron świata niż Europ, szczególnie w przypadku niektórych części oferty firm. Takim znanym, a dość egzotycznym z punktu widzenia Polski regulatorem jest FSC z Mauritiusa. Regulator ten zapewnia pełne bezpieczeństwo środków największych globalnych firm inwestycyjnych, których siedziba główna umiejscowiona jest na Mauritiusie.

#3 GWARANCJE WYPŁACALNOŚCI

Kolejnym niezwykle ważnym elementem, który każdy najlepszy broker forex musi obowiązkowo posiadać w swojej ofercie są gwarancje wypłacalności. Większość działających na polskim rynku firm jest członkiem systemu rekompensat gwarantujących odzyskanie środków na wypadek bankructwa firmy.

Jest absolutnie niedopuszczalnym powierzanie swoich środków firmie, które nie jest członkiem systemu rekompensat działającego w danym państwie.

#4 WARUNKI TRANSAKCYJNE

Myśląc o najlepszych możliwych warunkach transakcyjnych oferowanych przez brokera będziemy skupiać się przede wszystkim na następujących elementach:

 • Rodzaje Rachunków
 • Platformy Inwestycyjne
 • Spready
 • Swapy
 • Prowizje
 • Płynność

Omówimy je kolejno poniżej.

RODZAJE RACHUNKÓW

Pierwsza bardzo ważna sprawa jeśli chodzi o warunki transakcyjne to ilość dostępnych rachunków i ich rodzaje. Wiele firm oferuje jedynie 2-4 rodzaje rachunków co oczywiście nie jest zadowalającą ilością dla profesjonalnych inwestorów poszukujących zróżnicowanych warunków transakcyjnych. Profesjonalny inwestor potrzebuje więcej niż 2-4 rodzajów rachunków aby w zależności od swoich upodobań móc testować różne, nieraz bardzo skrajne strategie inwestycyjne. Ciekawe rodzaje rachunków to:

 • Rachunek ze zmiennym spreadem
 • Rachunek ze stałym spreadem
 • Rachunek ze spreadem rynkowym
 • Rachunek Micro
 • Rachunek Currenex
 • Rachunek PAMM
 • Rachunek Auto
 • Rachunek Social

PLATFORMY INWESTYCYJNE

Drugi najważniejszy temat to ilość i rodzaj dostępnych platform inwestycyjnych. Ważna jest ilość rozwiązań dostępnych w ramach oferty danego brokera z uwzględnieniem jednak faktu, że niekwestionowanym rynkowym liderem pozostaje Metatrader 4, którego jak dotąd żadna firma nie była w stanie pokonać. Inne ciekawe rozwiązania, na które należy zwrócić uwagę czy są oferowane przez daną firmę to:

 • platformy przeglądarkowe
 • platformy mobilne
 • platformy specjalistyczne

Sprawdź także: Jak wybrać plaformę?

SPREADY

Wybór odpowiedniego typu spreadu dostępnego na rachunku to jeden z najważniejszych parametrów, który będzie wpływał na ogólne koszty naszej strategii inwestycyjnej, szczególnie jeśli posługujemy się strategiami takimi jak Day Trading, bądź Scalping. Najczęściej dostępne rodzaje spreadu to:

 • spread stały
 • spread zmienny
 • spread rynkowy
 • spread currenex

SWAPY

Swap to jeden z rodzajów opłat pobieranych przez brokera, która jest niejako ukryta i nie do końca oczywista dla początkujących inwestorów. Wielu z nich ignoruje je, bądź w ogóle nie jest świadomych ich istnienia.

Swap to opłata pobierana przez brokera za przetrzymanie otwartych pozycji przez noc. Wyrażana jest w pipsach, a jej wartość nominalna zależy od wielkości pozycji, dla których jest naliczana.

Wielkość swapów może bardzo znacząco się różnic w zależności od brokera nawet trzy, czterokrotnie.

PROWIZJE

Kolejną opłatą, o której istnieniu niektórzy inwestorzy w ogóle nie wiedzą, są prowizje naliczane w kilku różnych przypadkach:

 • w kontach ze spreadem rynkowym
 • w przypadku CFD na kontrakty
 • w przypadku CFD na akcje

Opłaty te znów mogą być skrajnie różne, np. przypadku kont ze spreadem rynkowym może to być 4-12 USD w zależności od oferty wybranej firmy.

#5 OFERTY PROMOCYJNE

Chcąc wybrać najlepszego brokera forex będziemy zwracać naszą baczną uwagę również na oferty promocyjne przez niego oferowane. Będzie tu mowa głównie ofertach takich jak:

 • Bonusy Bez Depozytu
 • Bonusy Od Wpłat
 • Konkursy

Omówmy je zatem kolejno poniżej.

BONUSY BEZ DEPOZYTU

Bonus Bez Depozytu to wspaniała okazja do rozpoczęcia inwestycji na realnym rynku finansowym bez angażowania własnych środków. Polecamy ją każdemu kto poważnie myśli o inwestycjach i chce je rozpocząć przy minimalnym ryzyku.

BONUSY OD WPŁAT

Dla osób pragnących rozpocząć przygodę z większymi środkami zdeponowanymi na rachunku forex nie ma nic lepszego niż oferta Bonusów Od Wpłat, w ramach której inwestor otrzymuje dodatkowe środki do handlu na rachunek w wysokości 100% swojej wpłaty.

KONKURSY

Kolejnym znakomitym urozmaiceniem naszego codziennego handlu oraz potencjalną możliwością polepszenia warunków transakcyjnych są wszelkiego rodzaju konkursy inwestycyjne organizowane przez brokerów. W ich ramach istnieje szansa na zdobycie cennych nagród rzeczowych, bądź gotówkowych, które możemy traktować jako ograniczenie kosztów naszych codziennych inwestycji.

PODSUMOWANIE

Współczesny inwestor chcący odpowiedzieć na pytanie jakie cechy posiada najlepszy broker forex staje przed bardzo trudnym zadaniem. Osoba taka otoczona jest gąszczem materiałów marketingowych oferowanych przez przeróżne firmy oraz jest bombardowana dziesiątkami reklam umieszczanych zarówno w internecie jak i w tradycyjnych mediach.

Na całe szczęście żyjemy jednak w dobie powszechnego dostępu do informacji, kiedy to odnalezienie wskazówek na praktycznie dowolny temat jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Chcemy, aby niniejszy artykuł służył właśnie jako jedna z takich wskazówek i pomógł w odpowiedzi na trudne pytanie czym charakteryzuje się najlepszy broker forex, u którego na rachunku będziemy w stanie w spokoju konstruować nasz system transakcyjny.

Źródła:

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *