Jak zwiększyć szansę zysku na rynku Forex?

Zainwestowanie własnego kapitału wiąże się z podjęciem decyzji co do miejsca, w jakim zostanie on ulokowany. Indywidualni inwestorzy, którzy swój kapitał uzyskali zazwyczaj poprzez wieloletnie oszczędzanie, co do zasady decydują się na jego ulokowanie w instrumenty bezpieczne, zapewniające może niezbyt dużą stopę zwrotu, ale za to obarczone najmniejszym ryzykiem. Przykładem będą tu chociażby obligacje Skarbu […]